MERGI™ PFT Dunk 25l

kr 15625

Denne forpakkningen har blitt produsert for individuelle brukere og transportselskap. Tilsett MERGI™ før tanking i forholdet 1:4000. Dvs. at 10ml er nok til 40l bensin eller diesel. Doseringsbegere selges seperat.

Kategori:

Beskrivelse

MERGI™ PFT – Premium Fuel Treatment

Denne forpakkningen har blitt produsert for individuelle brukere og transportselskap. Tilsett MERGI™ før tanking i forholdet 1:4000. Dvs. at 10ml er nok til 40l bensin eller diesel. Doseringsbegere selges seperat.

Kapasitet av 0,5l MERGI™ er tilstrekkelig for 2000l drivstoff.

MERGI™ – den ledende forbrenningskatalysator i markedet.

Hvordan forbedrer MERGI™ Drivstoffutnyttelsen:

MERGI™ Forbrennings Katalysator reduserer tenningsforsinkelsen av drivstoffet, som forbedrer forbrenningen. Dette resulterer i lavere vedlikeholdskostnader (redusert stempelring skrap og beslag, ring og liner slitasje, begroing av turboladere og ekonomiser, etc), og lavere drivstofforbruk. Den tillater også bruk av lavere kvalitet drivstoff og reduserer utslipp av CO, NOx og HC. MERGI ™ forbedrer forbrenning av drivstoff, som tungolje, MDO, gassolje, bensin og diesel. Den kan brukes i marine og stasjonære motorer (langsom, middels og høy hastighet), så vel som i kjeler.

Formål: MERGI™ Forbrennings Katalysator reduserer tenningsforsinkelse av drivstoff, noe som forbedrer forbrenningseffektivitet. Dette resulterer i lavere vedlikeholdskostnader samt lavere drivstofforbruk. Den tillater også bruk av lavere kvalitet drivstoff og reduserer utslipp av CO, NOx og HC.

Virkeområde: Forbrenning av drivstoff som tungolje, MDO, gassolje, bensin og diesel. Doserings forholdet 1:4000.

Bruksområde: Marine og stasjonære motorer: langsom, middels og høy hastighet, kjeler, biler og lastebiler.

Bruksmåte: For sivil bruk i lastebiler og biler, leverer vi flasker, eller MERGI™ Forbrennings Katalysator kan bli introdusert til tankene ved dedikerte fyllestasjoner for flåte brukere. Fra MERGI™ tilsettes til det har behandlet drivstoffet fullstendig går der opp til 12 timer. Dvs. at man får best effekt ved å fylle opp tanken om kvelden og la Mergi virke i tanken over natten.

For marin bruk kan et helautomatisk doseringssystemet bli levert som er koblet til og aktivert av overføringspumpen.

Håndtering: MERGI™ Forbrennings Katalysator inneholder petroleumsdestillat og er skadelig ved svelging. HMS-datablad er tilgjengelig på forespørsel.

Kvalitetskontroll: Renergi AS sjekker kontinuerlig MERGI ™ Forbrennings Katalysator ved Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Tilleggsinformasjon

Vekt 31 kg